fbpx
4.7/5

Partners

Partners

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

  • Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
  • Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
  • Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
  • en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
Partners

Dorcas

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Partners

Gered Gereedschap

Gered Gereedschap steunt al 35 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. Onze hulp is praktisch en concreet. We stellen goed gereedschap en de juiste machines ter beschikking. We zorgen voor gekwalificeerde leraren en bieden begeleiding van o.a. timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in staat armoede achter zich te laten. Wij zien dit als de essentie van onze ondersteuning.

 

Partners

Kringloopcentrum

Kringloopcentrum Amersfoort – Leusden is een professioneel kringloopbedrijf voor tweedehands goederen. Iedereen kan spullen naar de Kringloop brengen.  En iedereen kan er tegen vriendelijke prijzen allerlei spullen kopen. Kringloopcentrum Amersfoort- Leusden is lid van de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) en heeft een keurmerk. Met dit keurmerk laat het kringloopbedrijf zien dat zij op een professionele, veilige, verantwoorde en verantwoordelijke manier met mensen en materialen om gaat.

Kringloopcentrum Amersfoort- Leusden is op meerdere manieren een maatschappelijk verantwoord bedrijf:

  • Zij bevordert van hergebruik van goederen en grondstoffen.
  • Zij bevordert de werkgelegenheid.
  • En zij speelt een grote rol op het vlak van reïntegratie.

 

Partners

Renewi

We richten ons op het verkrijgen van waarde uit afval

Wij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving voor onze belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen en onze aandeelhouders.

Wat bedoelen we met waste-to-product? Bij Renewi richten we ons exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval.

Van de 14 miljoen ton afval die we jaarlijks verwerken, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Daarop willen we verder bouwen.

Wij geloven dat onze unieke aanpak van waste-to-product aansluit bij sociale en regelgevende ontwikkelingen. De aanpak biedt tevens de meest kapitaal-efficiënte oplossing voor een effectief recycling- en afvalbeheer.